REKLAMAČNÝ PORIADOK


Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.


Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním, prípadne nesprávnym používaním výrobkov.


Reklamáciu si zákazník môže uplatniť písomne na adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne mailom.  Pre prehľadnosť reklamácie treba označiť reklamovaný tovar, doložiť faktúru a reklamovaný tovar, uviesť termín nákupu a dôvod reklamácie.


Pred prevzatím zásielky od dopravcu je zákazník povinný skontrolovať, či nie je poškodená. V prípade, ak je zásielka alebo tovar vnútri zásielky poškodený, je zákazník povinný bez zbytočného odkladu o tomto poškodení informovať dopravcu a predávajúceho. Za poškodenie tovaru pri preprave nesie zodpovednosť prepravca.


V prípade nespokojnosti s našim tovarom, ho môžete najneskôr do 14 dní od doručenia vrátiť. Tovar je potrebné zaslať ako zásielku nie ako dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané ako dobierka nebudú prevzaté. Tovar musí prísť kompletný, nepoškodený v pôvodnom balení, ktoré nie je poškodené s priloženým dokladom o kúpe. Po prijatí tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru bez dopravného prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet, preto je vždy potrebné priložiť  číslo účtu v písomnej forme spolu so zásielkou, prípadne mailom do 3 pracovných dní od vrátenia tovaru.